Yazılı ve uygulamalı sınav kılavuzu yayımlandı

Kılavuza göre, okullarda yazılı sınavların yapıldığı tarihlerde eğitim öğretim faaliyetleri devam edecek. Yazılı sınavların süresi bir ders saatini aşamayacak. Öğrenci bir günde en fazla iki sınava girebilecek. Ancak zorunlu hallerde bir sınav daha yapılabilecek.  Yönetmelikte belirtilen sınav haftalarında sınıf içi, okul içi, okullar arası, il ve ilçe düzeyinde etkinlik, yarışma gibi faaliyetlerden kaçınılacak.

TEK ŞUBE VARSA OKUL GENELİ ORTAK SINAV YOK
Bir sınıf düzeyinde birden fazla şube bulunuyorsa şubelerin tamamında aynı derslerin (seçmeli dersler de dahil) sınavları ortak yapılacak. Ancak okulda bir sınıf düzeyinde tek şube bulunuyorsa bu sınıf düzeyinde okul geneli ortak yazılı sınav yapılmayacak.

UYGULAMALI SINAVLAR
Türkçe, Türk dili ve edebiyatı ile yabancı dil derslerinin sınavları yazılı ve uygulamalı olmak üzere iki aşamada yapılacak. Bu derslerdeki konuşma sınavları, belirli bir tarih aralığı olmadan sürece yayılarak yapılabilecek.

Uygulamalı sınavların süresi ve hangi kazanımlara göre yapılacağı ders öğretmenlerince belirlenecek. Ders öğretmeni tarafından dinleme ve konuşma becerilerini ölçen uygulama sınavları yapılacak ve bu sınavlar ayrı ayrı puanlanacak. Öğrencinin uygulamalı ve yazılı sınavların notları birlikte değerlendirilerek sınav notu oluşturulacak.

SINAV HABERSİZ YAPILABİLİR
Diğer yandan konuşma sınavları öğrencilere önceden haber verilerek ya da habersiz dersin herhangi bir bölümünde belirli birkaç öğrenciye yapılabileceği gibi dersin tamamı sınavın uygulanması için de ayrılabilecek. Konuşma sınavı, kazanımın özeliğine göre sınıf içi etkinliklerde veya sınıf dışı öğretim faaliyetlerinde yapılabilecek.

ÖĞRETMENLER ANALİZ YAPACAK
Yazılı sınavlarla öğrenciye geri bildirim verilecek, öğrencideki gelişim izlenecek ve böylelikle ders geçme notu olarak kullanılacak. Bu nedenle her sınav sonrası ders öğretmeni tarafından öğrenci cevaplarına yönelik analiz yapılacak. Analiz sonuçlarına göre, hem bireysel olarak öğrenciye geri bildirim verilmesi hem de varsa eksik ya da yanlış öğrenmeler için telafi eğitimi yapılması istenecek.

SÜREÇ DEĞERLENDİRİLECEK
İlkokullarda ölçme değerlendirme faaliyetlerinin öğrenci gelişimini sürekli takip edecek şekilde yapılması esas olacak.  Süreç odaklı değerlendirme yaklaşımıyla öğretim sürecinde sürecin başından sonuna kadar neler yapıldığını ve öğrencideki gelişimin ne düzeyde olduğunu ortaya koyan durum değerlendirilmesi yapılacak.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir